Over 85% of qualified jobs require an advanced level of English. At Institució Lleida, we constantly strive to prepare your kids so that wherever they go, English will be their best tool.

Arreu del món, com a casa
Més del 85% de treballs qualificats exigeixen  un nivell avançat d’anglès. A la Institució Lleida ens esforcem constantment per preparar els vostres fills, perquè allà on vagin l’anglès sigui el seu millor instrument.

Exposició a l’anglès

El nostre programa d’immersió s’adapta a les necessitats específiques de cada edat: més naturalització de la llengua, els petits; més espai per als aprenentatges, els grans.

Programes d’immersió en llengua anglesa

Per garantir que en acabar el Batxillerat les noies i els nois hauran assolit un nivell d’anglès avançat hem dissenyat aquests programes d’immersió adaptats a les edats.

Programes internacionals amb estades i intercanvis a diversos països d’arreu del món.
– Ireland Program
– International Culture Week
– International Stays (Regne Unit, EUA, Irlanda, Escòcia, Polònia)
Activitats d’aprenentatge i reforç de la parla anglesa.
– Speaking with Native Teachers
– European Youth Parliament
Es doblen les hores curriculars de l’assignatura d’anglès i s’ofereixen assignatures específiques en anglès
– Doble d’hores d’anglès curriculars
– CLIL (Science, Arts and Crafts, Robotics, Technology, Physical Education, etc.)
Programes d’adaptació i immersió total a la llengua anglesa.
– English Nursery,
– All Day English Class
– Summer Camp
– Week of English School
Metodologies actives i innovadores per reforçar l’aprenentatge de l’anglès
– Active Learning
– Hooray!
– Little Bridge
– Fiction Express
Preparació per obtenir certificats i titulacions oficials amb reconeixement internacional
– Cambridge Exams i EOI
– Batxillerat Dual (EEUU)
Projectes escolars on la llengua vehicular és l’anglès
– Final Project o crèdit de síntesi

Distribució dels programes per edats

Més informació

Ompliu aquest formulari i contactarem amb vosaltres.

ARABELL TERRAFERMA
973 980 655 973 980 656
[email protected] [email protected]